BELGIUM - The Flemish Care Fund/Vlaams Zorgfonds is looking for an asset manager for the investment of an ethical stock portfolio.

As the official language of the Flemish Care Fund is Dutch, the fund said it would prefer to announce the RFP in Dutch to prevent asset managers spending time and money in making an offer in other languages.

SELECTIEPROCEDURE AANDELENBEHEERDER VOOR RESERVEFONDS VLAAMS ZORGFONDS

Het Vlaams Zorgfonds voert een selectieprocedure uit voor de aanstelling van een vermogensbeheerder voor het ethisch beleggen van een Europees aandelenmandaat. Het reservefonds bedraagt ongeveer 700 miljoen euro waarvan ongeveer 125 miljoen euro wordt belegd in Europese ethische aandelen. De offertes moeten ingediend worden in het Nederlands tegen dinsdag 10 oktober 2006. Bijkomende informatie: www.vlaamsezorgverzekering.be

Further information: Luc Huybrechts (tel: 00 32 553 46 91, fax: 00 32 553 46 59) or e-mail: luc.huybrechts@wvg.vlaanderen.be

Topics